بزرگ بازار اطلس در یک منطقه رو به رشد، در زیربنایی بالغ بر 114000 مترمربع طراحی و احداث گردیده است. وجود دو شاهراه تردد شهری، بزرگراه کلانتری از یک سو و بزرگراه فکوری و کمربند سبز مشهد، بلوار نماز، از سمت دیگر موجب سهولت در تردد آسان و صرف زمان کمتری برای مراجعین و میهمانان محترم بازار می‌گردد.
در بزرگ بازار اطلس، واحدهای تجاری با بیش از 1000 واحد و در 5 طبقه احداث گردیده که شامل 3 طبقه لوازم خانگی بزرگ و کوچک و 2 طبقه لوازم جانبی منزل و صنوف آزاد می‌باشد. این تنوع صنفـــــــی باعث گشته تا بزرگ بازار اطلس جامع ترین مرکز خرید جهیزیه و لوازم منـــزل و به تعریفی، پایتخت جهیزیه و لوازم منزل کشور بدل گردد.
در بالای طبقات تجاری بزرگترین پردیس سینمایی شرق کشور، پردیس سینمایی اطلس و بزرگترین فودکورت شرق کشور، فودکورت اطلس، با در نظر گرفتن فضای بازی و سرگرمی کودکان و نوجوانان احداث گردیده است.
هم‌چنین تأمین بیش از 1300 واحد پارکینگ در چهار طبقه فوقانی بازار و سهولت دسترسی به پارکینگ‌ها توسط آسانسورهای متعدد، پله‌ها و رمپ‌های برقی از نکات ارزشمند بازار محسوب می‌شود.
در بالاترین طبقه، مجموعه‌ای از واحدهای اداری با امکانات ویژه رفاهی در نظر گرفته شده است که می‌تواند مکمل فضاهای تجاری بزرگ بازار اطلس باشد.
بزرگراه شهید کلانتری - میدان حافظ بزرگ بازار اطلس - طبقه F
۳۳۰۰۱